แมทช์เฮ้าส์

เปิดสอน  คณิต วิทย์ อังกฤษ
(ทั้งหลักสูตรไทย อินเตอร์ EP)
ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 – ม.6
มีทั้งหลักสูตรกลุ่ม และ หลักสูตรส่วนตัว

นอกจากนี้ยังมี
“จินตคณิต” การพัฒนาสมอง 2 ซีก ด้วยจินตภาพ
“ค้นหาศักยภาพด้วยลายนิ้วมือ” ที่สามารถช่วยให้ค้นพบตัวเอง และ วางแผนอนาคตได้
และ อื่นๆอีกมากมาย